De nieuwe Franse spelling verplicht of niet?

nieuwe franse spellingVerwarring over de nieuwe Franse spelling

Wist u dat er voor de Franse taal sinds enkele jaren een nieuwe spelling bestaat? Voor alle duidelijkheid, de nieuwe Franse spelling wordt ons aangeraden, maar de oude spelling wordt ook nog aanvaard gedurende onbepaalde tijd. De nieuwe spelling is dus nog niet verplicht, maar krijgt de voorkeur van de meeste hogere instanties en ... van uw Vertaalbureau Evina.

Wat is het standpunt van de Franse Academie?

De Franse Academie heeft de vereenvoudiging met unanimiteit goedgekeurd. In de 9de editie van haar ‘Dictionnaire’ meldt de Franse Academie systematisch de nieuwe spellingsvorm en verleent haar zelfs de voorkeur in de meeste gevallen.  Andere organismen zoals de Hogere Raad van de Franse taal (Frankrijk), de Hogere Raad van de Franse Gemeenschap in België, de Hogere Raad van de Franse taal in Québec en de Internationale Raad van de Franse taal ondersteunen eveneens de nieuwe Franse voorkeurspelling.

De nieuwe Franse spelling en de informatica tools

Bij twijfel kunnen de automatische spellingscontroles van verschillende computerprogramma’s van bijzonder nut zijn. Zo goed als de meeste programma’s zijn up-to-date en houden rekening met de nieuwe Franse spelling. In functie van de versie die u gebruikt, kan het zijn dat u nog een update moeten uitvoeren.

Over hoeveel woorden gaat het hier eigenlijk?

De nieuwe Franse spelling omvat ongeveer 2000 woorden. Eigenlijk gaat het hier om slechts een miniem percentage van de totale woordenschat. Trouwens, een aantal woorden werden al volgens de nieuwe spelling geschreven lang voordat de goedkeuring ondertekend werd. Een  voorbeeld hiervan is het woord ‘événement’ dat al een hele tijd als ‘évènement’ geschreven wordt. De nieuwe schrijfwijze komt nu overeen met de uitspraak en is veel logischer.

Vertaalbureau Evina en de nieuwe Franse spelling

Aangezien de Franse Academie evenals de Hogere Raad van de Franse taal in Frankrijk en België de nieuwe Franse spelling aanraden en ondersteunen, gebruikt het Vertaalbureau Evina standaard deze spellingsvorm in haar Franse vertalingen. Klanten die vertalingen verkiezen met de oude spelling kunnen dit eenvoudig aanvragen per mail.

Meer weten over de nieuwe Franse spellingsregels?
Klik verder naar ‘De 10 nieuwe spellingsregels voor de Franse taal’ …

Stemmen: 

Enquête

Welke offerte hebt u het liefst voor vertalingen?

Referenties

We zijn volop bezig onze website te vernieuwen. Daarom kunnen er pagina's of links ontbreken. Gelieve ons te willen verontschuldigen voor dit ongemak.