Frans veel meer dan een politiek communautair probleem

Frans en VlaamsWaarom klinkt Frans in Vlaanderen soms als een vies woord?

Frans is een van de drie officiële Belgische landstalen, gesproken bij onze zuiderburen. Een blik op de vacatures leert ons dat de kennis van het Frans als tweede taal een belangrijke troef is voor wie zich op de arbeidsmarkt werpt. Vlamingen, die net zoals ik, in het Frans opgevoed zijn en in het Nederlands hun opleiding genoten, hebben een onmiskenbare voorsprong.
Ik herinner me nog de Franse lessen op school, waar vele klasgenoten erg tegenop zagen. Ik weet dat Frans geen gemakkelijke taal is. Maar geef toe dat Frans vaak ook als een vies woord beschouwd wordt door sommige Vlaamse gemeenschapsgenoten. Volgens mij heeft dat allemaal te maken met politieke onenigheid in ons land. De communautaire problemen en de Vlaamse Beweging spelen hierin een grote rol. Ik mag dan al een Vlaming zijn in hart en nieren, als ik op bezoek ga bij mijn Franstalige vrienden, verloopt alles zonder al die problemen. Ik stel me dan ook vaak de vraag of het nu aan de taal ligt of aan de politiek ….
Persoonlijk vind ik Frans een mooie en rijke taal. Het Frans biedt vele perspectieven, die ik hier graag in een notendop weergeef op mijn website ...

field_vote: 

Enquête

Welke offerte hebt u het liefst voor vertalingen?

Referenties

We zijn volop bezig onze website te vernieuwen. Daarom kunnen er pagina's of links ontbreken. Gelieve ons te willen verontschuldigen voor dit ongemak.