Juridische vertaling

Juridische vertaling EvinaJuridische vertalingen
voor bedrijven en particulieren

Voor juridische vertalingen is niet alleen een perfecte talenkennis nodig. Juridische documenten beschermen en waarborgen uw rechten en moeten exact vertaald worden zo niet kan dit zware gevolgen hebben. Voor juridische vertalingen is een grondige kennis van het strafrecht, de wetgeving en het juridisch jargon nodig. Het gebruik van juridische terminologie is sterk afhankelijk van de taal, het land, het rechtssysteem van het land, de procedures, de wetteksten en het soort document dat u wenst te laten vertalen.

 

Juridische vertalingen voor bedrijven en organisaties

Wij hebben meer dan 10 jaar ervaring in de vertaling van specifieke juridische documenten die niet beëdigd moeten worden. Bij ons kunt u enkel terecht voor volgende soorten juridische vertalingen:

  • Contracten
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Reglementen
  • Notariële akten
  • Algemene voorwaarden
  • Verkoopsvoorwaarden
  • Huurovereenkomsten

Wij leveren hoofdzakelijk juridische vertalingen aan bedrijven, organisaties en verenigingen van en naar het Nederlands, Frans en Engels. Hoewel we werken met een aantal beëdigde vertalers, leveren we om organisatorische redenen geen beëdigde vertalingen meer.

 

Juridisch vakjargon en ellenlange zinnen

In schril contrast met commerciële vertalingen, waar we korte en directe zinnen gebruiken, zitten juridische teksten vol vakspecifiek jargon en geijkte uitdrukkingen, verweven in ellenlange zinnen, waar een leek kop noch staart in vindt. De complexe juridische zinsconstructies bevatten vaak ook zinsdelen en uitdrukkingen die zelden of nooit gebruikt worden buiten hun juridische context. Contracten, reglementen, notariële akten en algemene voorwaarden kunnen paragrafen of artikels bevatten die soms een halve pagina lang zijn. Een juridische vertaler moet een grondige taalkennis hebben van zowel de bron- als de doeltaal om dergelijke zinnen in een andere taal te kunnen omzetten.

 

Confidentialiteit en strikte naleving beroepsgeheim

Wij zijn er ons ten volle van bewust dat juridische documenten vertrouwelijk behandeld moeten worden. Hoewel wij dit met alle documenten van onze klanten doen, willen we hier nog eens extra benadrukken dat we ons voor elke juridische vertaling strikt houden aan het beroepsgeheim. Indien gewenst kunnen we dit ook vastleggen in een confidentialiteitsovereenkomst.

 

Een juridische vertaling nodig?

Vraag gratis een vrijblijvende offerte en stuur uw te vertalen tekst door via het webformulier of per mail. U ontvangt van ons een offerte op maat in uw mailbox. Na ontvangst van uw akkoord, starten we met de vertalingsprocedure voor uw juridische tekst. U kunt ons ook contacteren voor bijkomende informatie.

 

Vraag een offerte aan Vertaalbureau Evina

10% korting op eerste vertaling

Onze tevreden klanten voor juridische vertalingen

Stemmen: 

Enquête

Welke offerte hebt u het liefst voor vertalingen?

Referenties

We zijn volop bezig onze website te vernieuwen. Daarom kunnen er pagina's of links ontbreken. Gelieve ons te willen verontschuldigen voor dit ongemak.