Onze werkwijze voor de copywriting en vertaling van uw website

Elk copywritingproces van uw website verloopt in 4 duidelijke fases

Duidelijke en correcte afspraken zorgen ervoor dat er geen misverstanden optreden. Onze werkwijze maakt deel uit van ons beleid en heeft haar efficiëntie door de jaren heen bewezen. Ze is de garantie voor een copywritingproces van uw website dat u en uw klanten zeker zullen bekoren. Met het oog op de gewenste dienstverlening doorloopt elk copywritingproces van een website 4 fases: de offertefase, de voorbereidende fase, de uitvoering van de seo copywriting van uw webpagina’s en de afronding van de copywritingopdracht.

Fase 1 seo copywriting website

    

     FASE 1:
     Prijsbepaling van de copywritingopdracht voor uw website

 

 

 • Voor het bouwen van een nieuwe website, seo copywriting, de vertaling van uw webteksten en het invoeren van uw webpagina’s in uw cms-systeem dient u een aanvraag in via het online offerteformulier seo-copywriting + website.
 • Hebt u vragen of wenst u bijkomende toelichtingen te krijgen of te geven, dan kunt u ons telefonisch, per mail of via het contactformulier contacteren.
 • In het offerteformulier vragen we u extra informatie die ons in de mogelijkheid stellen een passende offerte op te maken, die beantwoordt aan uw wensen: brontaal en doeltaal/doeltalen, levertermijn, de sector waarin u actief bent, afbeeldingen, …
 • Voor een dergelijke opdracht is het belangrijk om zo veel mogelijk informatie mee te geven zodat we ons een beeld kunnen vormen van uw wensen en het werkvolume.
 • In de offerteformulieren hebt u ook de mogelijkheid om eventueel documentatie of te vertalen brondocumenten tot 2MB in te laden. Zijn uw bestanden groter dan 2MB, dan kunt u deze nasturen per mail.
 • De bronteksten voor een vertaling van webpagina’s zijn belangrijk om de prijs van uw vertalingen te bepalen. We houden rekening met het aantal aanslagen, het vakgebied, de moeilijkheidsgraad, het al dan niet vertalen van uw metatags, en de eventuele dringendheid.
 • Voor de seo copywriting van nieuwe webpagina’s is het belangrijk om ons zo veel mogelijk informatiebronnen door te sturen zoals oude website, mailings, productfolders, bedrijfsfolders, leveranciersfolders, … Deze stuurt u ons best per mail door, of eventueel met de post of brengt u mee tijdens het intakegesprek.
 • Wanneer we beschikken over voldoende informatie, stellen we u gratis en vrijblijvend een gedetailleerde offerte op, die we u samen met onze algemene voorwaarden doormailen.
 • Voor seo copywritingopdrachten werken we in regie aan ons uurtarief. De nodige tijd per webpagina is sterk afhankelijk van de input aan informatie en documentatie waarrond we kunnen schrijven.
 • Indien u een nieuwe website wenst, brengen we u in contact met onze webmaster, die u zal contacteren. Vanaf dat ogenblik neemt hij het hele proces voor het bouwen van uw website van ons over.
 • Als u akkoord gaat met de afgesproken prijs en leveringstermijn, en de algemene voorwaarden, dient u de offerte te bevestigen. U vult hiervoor uw bedrijfsgegevens in op de laatste pagina van de offerte en stuurt ons dit formulier en de getekende offerte door per mail of via de post.
 • Als uw bedrijf werkt met eigen bestelbonnen, refereert u naar de betreffende offerte. U voegt alle documenten samen en stuurt ze terug per mail of per post.
 • Nieuwe klanten en klanten met een grote opdracht, betalen een voorschot voordat de copywriter en/of vertaler van uw website aan de slag gaat.
 • Voor nieuwe klanten bieden we 10% korting op hun eerste vertaalopdracht boven 500 euro. Dit geldt niet voor de seo copywriting en het bouwen van een website.

  Fase 2 seo copywriting website

      

       FASE 2:
       Voorbereiding van de copywriting- en/of vertaalopdracht
       van uw website

   

  • Terwijl we voor een vertaling de correcte documenten in de brontaal nodig hebben, is de voorbereiding van een seo-copywritingopdracht een stuk ingewikkelder.
  • Een voorafgaande bespreking op ons kantoor levert de beste resultaten. Tijdens dit gesprek maken we kennis met uw bedrijf, uw producten en diensten, uw doelgroep, uw bedrijfsstrategie, uw doelstellingen en uw verkoopargumenten of UPS (unique selling points).
  • U levert ons een lijst met zoektermen waarop uw bedrijf gevonden moet worden in de zoekmachines. Op basis van deze zoekwoorden bespreken we samen een klantvriendelijke boomstructuur voor uw website.
  • U levert ons voldoende bruikbare documentatie die we als bron kunnen gebruiken om relevante content te schrijven voor uw website. Onder bruikbare documentatie verstaan we brochures over uw bedrijf en/of producten, uw oude website, mailings, nieuwsbrieven, verkoopmateriaal, brochures en/of catalogi van uw producten of diensten, leveranciersbrochures, enz. Eventuele documentatie van concurrenten moet gemeld worden om plagiaat te vermijden.
  • Bij seo copywriting ‘from scratch’ (zonder bronmateriaal) zal de copywriter zich baseren op een voorafgaand interview enerzijds en desk research of internet onderzoek anderzijds. Onderzoek wordt aan het uurtarief aangerekend.
  • Behoort de invoer van de teksten en uw afbeeldingen ook tot de opdracht, dan stuurt u ons alle afbeeldingen door met een duidelijke vermelding van de bestemming van de afbeelding (welke afbeelding hoort bij welke webpagina of onderwerp), de eventuele noodzaak om afbeeldingen aan te passen, te verkleinen, uit te knippen en/of te vertalen.

   Fase 3 seo copywriting website

       

        Fase 3:
        Uw copywriter en/of vertaler aan de slag met uw webteksten

    


   • Vertalingen:
    Nadat we de nodige voorbereidingen hebben getroffen, wordt het vertaalproces van uw website gestart. Dit proces omvat de vertaling van uw trefwoorden, een eventuele trefwoordenanalyse voor de betreffende taal, de vertaling van uw brontekst(en), de vertaling van uw metabeschrijving, een eerste controle (nalezen) door de vertaler en een extra revisie door een tweede vertaler. Bij het nalezen worden eventuele type- en schoonheidsfoutjes onmiddellijk rechtgezet.

   • SEO copywriting:
    • Gedocumenteerd met uw input en documentatie, en eventueel eigen onderzoek, schrijft onze seo copywriter een eerste versie van uw webteksten. Hierbij wordt zorgvuldig rekening gehouden met de beoogde stijl van uw bedrijf en uw doelgroep.
    • Onze copywriter past de meest recente SEO technieken toe.
    • Per webpagina ontvangt u één Word document, dat ook de meta-tags zoals description en keywords bevat, de aanduiding van hoofdtitel h1 en subtitels h2 en onderlijnde hyperlinks met ankerteksten.
    • Alle teksten worden achteraf nagelezen door de copywriter die de teksten heeft geschreven, en vervolgens door een tweede copywriter. Eventuele type- en schoonheidsfoutjes worden onmiddellijk verbeterd.
    • We sturen u alle teksten door per mail zodat u die kunt nalezen. Indien u nog kleine aanpassingen wenst aan te brengen aan de geschreven teksten, kunt u die doorgeven binnen de 5 werkdagen. We passen deze dan met plezier nog aan tot u helemaal tevreden bent over het resultaat.
    • Fundamentele aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht horen echter niet tot de betreffende offerte en zullen extra aangerekend worden.
   • Vertaling en seo copywriting:
    • Indien de opdracht bestaat uit seo copywriting in een eerste taal en de seo vertaling in één of meerdere andere talen, starten we nooit de vertaling voordat de eerste taal volledig aan uw wensen voldoet.
    • Voor alle copywriting- en vertaalopdrachten passen onze copywriters en vertalers de bestaande taalrichtlijnen voor grammatica en de nieuwste spelling toe voor de taal waarin de teksten zijn geschreven of vertaald.
    • Hoewel de nieuwe Franse spelling nog niet verplicht is, wordt ze wel aangeraden door de Académie Française. Bijgevolg gebruiken we zonder tegenbericht van onze klanten systematisch de nieuwe Franse spelling.
   • Webbeheer
    • Als alle teksten zowel de seo copywriting als de vertalingen voldoen aan uw wensen, plaatsen we ze online in het cms systeem van uw website.
    • De afbeeldingen worden indien nodig bijgewerkt en/of vertaald in Photoshop en vervolgens ook in het systeem gebracht

    Fase 4 seo copywriting website

        

         Fase 4:
         Afronding van het copywriting- en/of vertaalproces
         van uw website

      

     • Nadat alle voorgaande copywriting-, vertaal- en/of invoerfases van uw website doorlopen zijn, leveren we u de dubbel gecontroleerde copywriting- en/of vertaalopdracht, ook al zijn ze ingebracht in uw cms systeem. Deze oplevering gebeurt standaard per mail binnen de afgesproken termijn en in het gewenste formaat.
     • Al uw documenten met inbegrip van de originele stukken, het documentatiemateriaal, de vertalingen, de geschreven teksten en eventuele terminologielijsten worden zorgvuldig bewaard op onze server en/of in archiefmappen. Deze documenten staan te allen tijde ter beschikking indien u ernaar vraagt.
     • U ontvangt een factuur per mail voor de geleverde prestaties.
     • Voor grote opdrachten en opdrachten in regie ontvangt u in bijlage een detail van de gepresteerde uren.
     • Samen met de factuur sturen we u ook een feedbackformulier waarin u eventuele opmerkingen en positieve feedback aan ons kwijt kunt.
     • U hebt ook de mogelijkheid om vermeld te worden in onze referentielijst. Hier leggen we een link naar uw website, wat voordelen heeft voor de positie van uw website in de zoekmachines.
     • Een testimonial over de geleverde prestaties op onze website en een eventuele link van uw website naar onze website (backlinking) zijn dan weer mooi meegenomen als referentie voor ons copywriting- en vertaalbureau.

      

     Vraag een offerte aan voor seo copywriting

      Stemmen: 

      Enquête

      Welke offerte hebt u het liefst voor vertalingen?

      Referenties

      We zijn volop bezig onze website te vernieuwen. Daarom kunnen er pagina's of links ontbreken. Gelieve ons te willen verontschuldigen voor dit ongemak.