Vertaaljargon beginning with A

De taxonomielijst voor het lexicon
Klik op de bovenstaande letters om op de pagina te komen met de termen die beginnen met de betreffende letter.
Ambiguïteit

Deze stijlfiguur kan je gebruiken om je zinnen vaag en onduidelijk te maken, omdat er meerdere interpretaties zijn. Ambiguïteit staat namelijk voor dubbelzinnigheid.
Voor vertalers is dubbelzinnigheid een grote kopzorg, omdat je de zin/het woord moeilijk kan vertalen. De dubbelzinnigheid kan je ook niet altijd overzetten naar een andere taal.

Voorbeeld:
De jongen die Jan geslagen heeft.
De zin is dubbelzinnig omdat je niet weet wie nu precies wie geslagen heeft.

Bronnen:
Van Dale Hedendaags Nederlands
Wikipedia, voorbeeld

Antoniem

Woorden hebben zowel een vorm als een betekenis en hebben allerlei connecties met elkaar. Zo zijn er synoniemen, hyponiemen, hyperoniemen, … Een antoniem is zo’n connectie tussen twee of meerdere woorden die een tegengestelde betekenis hebben. Het woord antoniem is afgeleid uit het Grieks: anti ("tegen"), onoma ("naam, benoeming").

Voorbeelden:
warm – koud / droog – nat / kopen – verkopen / geven – nemen / leraar – student
ouder – kind / binnen – buiten / altijd – nooit
Beide woorden vormen telkens een antoniemenpaar.
Een ander voorbeeld is het woord ‘antoniem’ zelf, dat exact het tegenovergestelde betekent van synoniem.

Omdat antoniemen gebaseerd zijn op een tegenstelling in betekenis, kent één woordvorm soms verschillende antoniemen.

Voorbeelden:
kind – ouder / kind – volwassene / kind - bejaarde

In vertalingen gebruiken we soms een antoniem omdat het beter klinkt of vaker voorkomt in de doeltaal dan in de brontaal.

Bronnen:
Van Dale Hedendaags Nederlands
Wikipedia

Enquête

Welke offerte hebt u het liefst voor vertalingen?

Referenties

We zijn volop bezig onze website te vernieuwen. Daarom kunnen er pagina's of links ontbreken. Gelieve ons te willen verontschuldigen voor dit ongemak.