Vertaaljargon beginning with D

De taxonomielijst voor het lexicon
Klik op de bovenstaande letters om op de pagina te komen met de termen die beginnen met de betreffende letter.
Doeltaal

Bij vertalingen spreken we altijd over brontaal en doeltaal. De doeltaal is de taal waarnaar een tekst vertaald wordt. De doeltaal is de taal van de vertaalde tekst. Bij ons houdt dat in dat de klanten hun originele tekst doorsturen (in de brontaal) en wij vertalen die dan naar de doeltaal. Een tekst kan naar één of meerdere doeltalen vertaald worden.

Voorbeeld:
Wij krijgen een originele tekst in het Frans (de brontaal) en die moet vertaald worden naar het Nederlands (de doeltaal).

Bron:
Van Dale Hedendaags Nederlands

Enquête

Welke offerte hebt u het liefst voor vertalingen?

Referenties

We zijn volop bezig onze website te vernieuwen. Daarom kunnen er pagina's of links ontbreken. Gelieve ons te willen verontschuldigen voor dit ongemak.