Vertaaljargon beginning with H

De taxonomielijst voor het lexicon
Klik op de bovenstaande letters om op de pagina te komen met de termen die beginnen met de betreffende letter.
Hertaling

Hertaling is niet hetzelfde als vertalen. Bij een vertaling zetten we de zinnen om van de ene taal naar een andere. Bij een hertaling gebeurt de omzetting binnen een zelfde taal.
Talen evolueren door de jaren heen zodat het soms moeilijk is om oude teksten te lezen en te begrijpen. Een modern Nederlandstalige persoon zal veel moeite hebben om een Oudnederlandse tekst te kunnen begrijpen. Een hertaling bestaat erin de oude teksten te herschrijven in de nieuwe eigen taal van de moderne mens. De grens tussen een hertaling en een adaptatie kan soms wel heel vaag zijn.
Een hertaling hoeft niet altijd een modernisering te zijn, je kunt een tekst ook hertalen naar een plaatselijk dialect. Ons vertaalbureau krijgt vaak ook de vraag om een ‘Hollands’-Nederlandse tekst te hertalen naar een ‘Vlaams’-Nederlandse tekst.

Bron: Wikipedia

Enquête

Welke offerte hebt u het liefst voor vertalingen?

Referenties

We zijn volop bezig onze website te vernieuwen. Daarom kunnen er pagina's of links ontbreken. Gelieve ons te willen verontschuldigen voor dit ongemak.