Vertaaljargon beginning with L

De taxonomielijst voor het lexicon
Klik op de bovenstaande letters om op de pagina te komen met de termen die beginnen met de betreffende letter.
Leenwoord

Vaak nemen we in onze taal woorden over van een andere taal, dat zijn leenwoorden. De term leen woord is eigenlijk misleidend want een leenwoord wordt niet geleend, maar ontleend.
Vaak wordt de uitspraak of spelling aangepast aan de conventies van de eigen taal.
Leenwoorden worden na een tijd niet meer als vreemd aanzien en worden opgenomen in het alledaags taalgebruik. Zo bezit het Nederlands veel leenwoorden, die niet meer als zodanig herkend worden.
Het Groot Leenwoordenboek van Van Dale beschrijft 28.000 Nederlandse woorden, afkomstig uit 28 verschillende talen of taalfamilies.
Een leenwoord mag je niet verwarren met barbarisme, al worden moderne woorden die ontleend zijn aan het Engels wel als zodanig gezien (zie Anglicisme). Opmerkelijk is dat er voor het Engelse woord label geadviseerd wordt om het woord etiket te gebruiken, terwijl dit woord eigenlijk ontleend is aan het Frans.

Voorbeelden:
Spaghetti (Italiaans)
Computer (Engels)
Tapas, paella (Spaans)
Überhaupt (Duits)Bureau (Frans)

Spaghetti is een woord dat verandert van uitspraak in het Nederlands.
Luister naar de Italiaanse uitspraak.

Bronnen:
Van Dale Hedendaags Nederlands
Wikipedia

Enquête

Welke offerte hebt u het liefst voor vertalingen?

Referenties

We zijn volop bezig onze website te vernieuwen. Daarom kunnen er pagina's of links ontbreken. Gelieve ons te willen verontschuldigen voor dit ongemak.